Yritysmaailma siirtyy jatkuvasti kohti tiiviimpää yhteistyötä tekoälyn kanssa
. Organisaatiot, jotka ovat valmiita omaksumaan ja hyödyntämään tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia, ovat vahvassa asemassa. 

 

Vuosi 2022 toi mukanaan merkittävää kehitystä, kun OpenAI julkaisi ChatGPT:n. Tämä generatiivinen tekoälymalli avasi ovet uusille mahdollisuuksille tekoälyn hyödyntämisessä monilla eri aloilla. 

Kun perinteinen hakukone perustuu pääasiassa asiasanoihin ja niiden esiintymiseen verkkosivuilla, generatiivinen tekoäly pystyy ymmärtämään hakijan tavoitteen ja tarjoamaan kattavampia ja merkityksellisempiä vastauksia. Tavoitetilassa tekoäly voi suorittaa monimutkaisia tehtäviä nopeasti ja tarkasti, mikä vapauttaa ihmisiltä aikaa strategisempiin ja luovempiin tehtäviin. 

Tekoälyn yhteydessä ei voida siis enää tässä vaiheessa puhua pelkästä teknologisesta trendistä, vaan vahvoista työkaluista, jotka ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan.  

 

Tekoäly liiketoiminnan tueksi  

Generatiivinen tekoäly ei opi itsestään, vaan se tarvitsee opetusta. Opetus voidaan toteuttaa hienosäätämällä kielimallia tai antamalla sille tietoa eri lähteistä. Esimerkiksi Azure OpenAI:n avulla voidaan hyödyntää yrityksen omia tietolähteitä ja näin käyttää tekoälyä juuri niillä tavoilla, jotka nähdään yrityksen sisällä toimiviksi.  

 

Käyttö ja koulutus on tehty helpoksi Azure OpenAI Studion käyttöliittymän kautta. 

 

OpenAI vs Azure OpenAI vs Microsoft 365 Copilot 

OpenAI 

 • Tarjoaa tuotetta nimeltä ChatGPT. Tähän viitataan yleisesti puhuttaessa tekoälystä tai GenerativeAI:sta. 
 • Julkinen palvelu osoitteessa https://chat.openai.com/ 
 • GPT-3.5 ilmainen. GPT-4 kuukausihinnoiteltu. 
 • Data annetaan OpenAI:n palveluun. 

Azure OpenAI 

 • Azuren isännöimä PaaS (Platform as a service), joka käyttää mm. OpenAI:n malleja, kuten ChatGPT.  
 • Data pysyy yrityksellä. 
 • Palvelun sijainti valittavissa itse (Länsi-Eurooppa, Ruotsi, jne).
 • Kirjautuminen yrityksen tunnuksilla. 
 • Hinnoittelu käytön mukaan
 • Voidaan käyttää yrityksen omaa dataa
 • Mallit koulutettavissa

Microsoft Copilot 

 • Hinnoittelu lisenssien mukaisesti per käyttäjä. 
 • Data mistä kysellään, sijaitsee päätelaitteen dokumenteissa, kuten Officen tuotteissa. 
 • Apuri käytännön työhön 
 • Saatavilla kaikille vuoden 2024 aikana.  

Kenen data?  

Tekoäly on tehokas työkalu ja sen vuoksi sen kanssa tulee huomioida myös tietoturva ja yksityisyydensuoja. Käyttäjien henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen on kriittistä, tämän vuoksi on tärkeä tietää, onko tekoälylle annettava data parempi pitää visusti yrityksen sisällä vai käyttää julkisia malleja.   

Asiat muuttuvat AI:n saralla tällä hetkellä erittäin nopeasti, jonka vuoksi meillä SoftAvenuella on olennaista olla kumppani, joka pystyy tarjoamaan generatiivisen AI:n toteutuksen suhteen sen hetken parasta vastinetta rahalle. Oli asiakkaan tarpeissa sitten kuvien generointi tai datan käsittely tehokkailla malleilla, siihen parhaiden käytäntöjen löytäminen voi olla aikaa vievää työtä. Osaava kumppani, joka ylläpitää ajanmukaisia ja kustannustehokkaita käytäntöjä, saattaa osoittautua poikkeuksellisen arvokkaaksi. 

 

Miikka Vaartela
System Specialist, Microsoft Cloud